trái cây cấp đông

Nông sản cấp đông

Trái cây đông lạnh

Trái cây tươi

Chuỗi giá trị Viba food

1. Vùng nguyên liệu rộng 100.000 m2 ở Hòa Bình và Hưng Yên với sản lượng

+ Chuối quả: 1350 tấn/ năm
+ Nông sản đông lạnh: sen, sắn, sấu, khoai sọ, mía,… 2000 tấn/ năm
+ Trái cây đông lạnh: Bơ, xoài, chanh leo, dâu tây 1000 tấn/ năm

2 .Quá trình chọn lựa sau thu hoạch kỹ lưỡng

+ Chọn lọc trái cây tươi ngon, già quả
+ Loại bỏ quả sâu, thối, dập

3. Quá trình xử lý sau thu hoạch đảm bảo VSATTP

+ Có xưởng sơ chế đảm bảo VSATTP – 1000 m2
+ Có nhà máy chế biến sản phẩm đảm bảo VSATTP – 1000 m2
+ Có hệ thống phòng và thiết bị rấm lạnh, công nghệ cao – 500 m3
+ Kho bảo quản, phân phối – 10000 m3

4. Quá trình vận chuyển, phân phối đảm bảo

+ Phân phối cho hơn 3000 đại lý khắp cả nước
+ Xuất khẩu tới các thị trường khó tính như Nhật Bản, Séc,…

1000 m2

Nhà máy sản xuất

100 ha

Trang trại sản xuất

3000+

Đại lý khắp cả nước

Báo chí nói gì về VIBAFOOD